Princip for færdsel på cykel i forbindelse med
 
undervisningen på Tingstrup Skole
 
 
 
I forbindelse med undervisningsaktiviter i skoletiden, hvor eleverne skal cykle, skal eleverne bruge cykelhjelme. Dette gælder på alle klassetrin.
 
I det tilfælde eleven ikke har en cykelhjelm, eller eleven har glemt en sådan, stiller skolen gratis en cykelhjem til rådighed for den pågældene elev.
 
Vedtaget af skolebestyrelsen den 21/10 2009