Ekskursioner og hytteture

 

Undervisningen i en klasse kan midlertidigt indstilles med henblik på elevernes deltagelse i aktiviteter i skolens omgivende samfund: ekskursioner, hytteture, skolerejser, udsendelse i praktik og lignende.

Ekskursion: undervisningen foregår uden for skolens område - èn dags tur.

Hyttetur: undervisning m/indslag af social karakter. Der er hytteture med én overnatning for 2.- 9. årgang- dog 2 overnatninger på 6. eller 7. årgang. Jobklassen max. 3 overnatninger.

Skolerejser: elever fra flere klasser deltager i sports- eller kulturelle arrangementer. Der kan være én eller flere overnatninger. Forberedelse og evt. efterbehandling foregår uden for undervisningstiden.

Skolen ser positivt på aktiviteter, der således udvider undervisningsbegrebet, idet en inddragelse af skolens omgivende samfund betragtes som væsentlig. Elevdeltagelse i sådanne arrangementer betragtes derfor normalt som obligatorisk. Da aktiviteterne betragtes som en udvidelse af undervisningen, bør der som regel være indslag af både faglig og social karakter. Indstilling af undervisningen er afhængig af aktiviteternes indhold, og omfanget godkendes af skolens ledelse.

Økonomi.

Udgifterne i forbindelse med disse arrangementer betales af skolens konto for elevaktiviteter. Betalingen til skolerejser/hytteture kan suppleres med forældrebetaling til dækning af forplejning max. 65 kr./døgn.

Fremskaffelse af midler til dækning af udgifterne kan ikke foregå ved sponsering, indsamling o.lign.

Lærerdeltagelse. Ved arrangementer, hvori der indgår overnatninger, skal der (normalt) deltage 2 lærere. Når flere klasser rejser sammen, er der maksimal deltagelse af 2 lærere pr. klasse.

 

Ved kortvarige ekskursioner og udflugter (1-dages ture) aftales i hvert enkelt tilfælde, om der er deltagelse af 1 eller 2 lærere.