Elevers placering i klasserne

0.- 7. klasse overordnede principper:
Der tages hensyn til jævne klassestørrelser og en ligelig fordeling af piger og drenge. Dernæst lægges der vægt på: elevernes bopæl. Herunder kan skolebuskørsel være afgørende for placering. Ligelig fordeling af elever med behov for særlig støtte.

Klassedannelse efter 7. klasse overordnede principper:
De eksisterende klasser opbrydes, og der dannes nye klasser på tværs af de hidtidige klasser.Dernæst lægges ligeledes vægt p jævne klassestørrelser, ligelig fordeling af piger og drengeog ligelig fordeling af elever med behov for særlig støtte.