Fag- og opgavefordeling

Man fortsætter med klasser og hold, som er påbegyndt. Eventuelt lærerskift sker på et naturligt tidspunkt i undervisningsforløbet f. eks. efter 3.-og 7.klasse.
Det tilstræbes at der er så få lærere i klassen som muligt, dog skal fagligheden vægtes højt.
I 8.-9. klasse søges dannet lærerteams på 2 lærere pr. klasse, der i samarbejde varetager klasselærerfunktionen.
Samme lærerteam om to klasser i dansk/matematik bør undgås i de mindste klasser (1. - 3. kl.).
Mange obligatoriske timer på 8.-9. klassetrin samtidig med dansk på 1. - 3. klassetrin bør undgås.
Det tilstræbes, at der i lærergruppen om den enkelte klasse er både mænd og kvinder.
Anstændige planer til nye lærere, der når det er muligt deltager i fagfordelingen.


Principperne inddrages i skoleårets planlægning på flg. måde:
Ved fagfordelingen fortsætter man som princip med de klasser og hold man har påbegyndt. Når dette fraviges er det efter grundige faglige og pædagogiske overvejelser.

Tidsplan.
Januar/ februar.
Ønsker om 1. og 8. klasse ophænges og afleveres til kontoret.
Februar / marts-Lærerne tilkendegiver skriftligt hvilke ønsker de har til den kommende fagfordeling. Disse oplysninger bruges i afklaringen af, hvilke faglige områder der skal dækkes i forbindelse med opslag af nye lærerstillinger.
Marts/april.
Fagfordelingen ophænges på lærerværelset men afsluttes ikke for alle lærere er ansat, da nye medarbejdere deltager på lige fod med øvrige ansatte.

April.
Fagfordelingen afsluttes. Sker der ændringer i de afgivne ønsker sker dette kun efter kontakt med den enkelte medarbejder.
Maj/juni.
Foreløbige aktivitetsplaner lægges ud til den enkelte til gennemsyn og rettelse af evt. fejl., således at uhensigtsmæssigheder kan rettes til. Der tages primært hensyn til rettelser af pædagogisk karakter.

Juni.
Skemaer uddeles til eleverne inden de får sommerferie.

Endelige aktivitetsplaner og skemaer lægges ud til lærerne senest fire uger før skolestart.