Principper for brug af mobiltelefoner
 
på Tingstrup Skole
 
 
 
Indskolingen
 
Eleverne må ikke benytte mobiltelefon i skoletiden. Hvis man har mobiltelefon med i skole, skal denne forblive slukket i skoletasken.
Undtagelser fra denne regel kan dog ske ved en forudgående aftale med elevens lærer.
 
Mellemtrinet og overbygningen
 
Mobiltelefonen må som udgangspunkt ikke være tændt i undervisningstiden. Læreren kan dog beslutte, at mobiltelefonen må bruges i forbindelse med undervisningen.
Mobiltelefonens kamera må ikke benyttes i skoletiden uden forudgående aftale med en lærer.
 
Hvis eleven ikke retter sig efter disse principper, skal mobiltelefonen afleveres på kontoret, hvor eleven kan afhente den ved afslutningen af skoledagen.
Ved gentagene overtrædelser, vil der i samarbejde med sagens parter blive lavet individuelle aftaler.
 
 
Vedtaget af skolebestyrelsen den 13/1 2010