Skemalægning
 

1.Elevernes timer fordeles så jævnt som muligt på ugens dag
2.Valgfag placeres, som hovedregel, som ydertimer i moduler på 2 timer.
3.Der bør være en klasselærertime hver dag.
4.Lokaleskift begrænses mest muligt.

 

5.Pædagogiske hensyn går frem for personlige ønsker om mødetid.
6.Håndarbejde, billedkunst og sløjd placeres så vidt muligt i moduler på 2 timer. Dette gælder også idræt i de mindste klasser.
7.Kreative fag søges fordelt over ugen.
8.Skemafrie dage for lærere forekommer kun i helt specielle tilfælde.
9.Mødetid 0. - 3. søges så vidt muligt fastlagt med begyndelsestidspunkt kl. 08.00.