Timefordelingsplan

Folkeskolelovens kapitel 2 angiver en række rammer for fagkredsen, den ugentlige undervisningstid for eleverne, klassestørrelse m.v. Disse rammer skal naturligvis respekteres.

Det samlede timetal fordeles ud fra nedenstående principper:
Undervisningsministeriets vejledende timefordelingsplan danner udgangspunkt.

Ved høje elevtal øges elevernes ugentlige timetal. Der tildees af ekstraressourser, der giver mulighed for en smidiggørelse af undervisningens organisering bl.a. i form af holddannelse inden for den enkelte klasse og evt. på tværs af klasser.

Danskundervisningen prioriteres højt i fra 1.klasse for at skabe sikre, interesserede og aktive læsere.

De praktisk-musiske fag skal tilgodeses i rimeligt omfang. Der må således ikke foretages ensidige beskæringer af disse fag i forbindelse med en for lav samlet tildeling.

Der bør indgå praktisk-musiske fag i 6. - 7. kl. Dette kan tilgodeses ved en p-fagsordning.

Fagene håndarbejde, sløjd og hjemkundskab er som minimum obligatoriske i 1 år på hhv. 4., 5. og 6. klassetrin. Desuden indgår de i en p-fagsordning sammen med billedkunst i 6. kl. I p-fagsordningen for 7. kl. indgår desuden musik. Enkelttimer i de praktisk/musiske fag bør kun forekomme undtagelsesvis.

Der afsættes 3 timer til korsang og multimusik - der herved bliver gratis.